در حال بارگذاری فایل ...
خرید راحت و مطمئن ، پت شاپ پـتــکـال

خاک گربه و ظرف خاک

ظرف خاک ام پت گربه (M-Pets Tanta Cat Litter Box)
به سبد خرید افزوده شد!
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ظرف خاک ام پت گربه (M-Pets Tanta Cat Litter Box)
ابعاد کالا : ۴۹×۴۲


محصول کشور بلژیک
ابعاد ظرف خاک (سانتی متر): طول ۴۲ ، عرض ۴۹ ، عمق ۶۳


مناسب برای چه حیواناتی می باشد؟گربهتوصیه پت شاپ پتکال به شما:

 

مجموعه پتکال با ضمانت اصالت و ارسال سریع و مشاوره برای تمامی محصولات همواره در کنار شما می باشد. برای اطلاعات کافی در مورد محصول مورد نظر قبل از خرید با توجه به سن ، وزن ، شرایط و محیط زندگی و فعالیت حیوان خانگی خود از تیم پتکال مشاوره دقیق بگیرید تا بهترین انتخاب را داشته باشید.

*ظرف باید همشه حدوداً ۷ سانتی متر خاک داشته باشد.


*ماهی ۱ بار کل خاک را عوض کنید و ظرف خاک را بشورید.


*ظرف خاک گربه ها در خانه باید آرام ترین و خلوت ترین جا گذاشته شود.


ممکن است در بعضی اقلام ، قیمت اجناس در خرید حضوری متفاوت باشد.

ظرف خاک گربه مسقف
به سبد خرید افزوده شد!
۹۰۰,۰۰۰ تومان
ظرف خاک گربه مسقف
ابعاد کالا : ۴۰×۴۰ - ۶۵×۴۵


ابعاد سایز متوسط (سانتی متر) : طول ۴۰ ، عرض ۴۰ ، ارتفاع ۳۰ابعاد سایز بزرگ (سانتی متر): طول ۴۵ ، عرض ۶۵


مناسب برای چه حیواناتی می باشد؟گربهتوصیه پت شاپ پتکال به شما:

 

مجموعه پتکال با ضمانت اصالت و ارسال سریع و مشاوره برای تمامی محصولات همواره در کنار شما می باشد. برای اطلاعات کافی در مورد محصول مورد نظر قبل از خرید با توجه به سن ، وزن ، شرایط و محیط زندگی و فعالیت حیوان خانگی خود از تیم پتکال مشاوره دقیق بگیرید تا بهترین انتخاب را داشته باشید.

*ظرف باید همشه حدوداً ۷ سانتی متر خاک داشته باشد.


*ماهی ۱ بار کل خاک را عوض کنید و ظرف خاک را بشورید.


*ظرف خاک گربه ها در خانه باید آرام ترین و خلوت ترین جا گذاشته شود.


*در صورتی که رنگ خاصی از رنگبندی محصول مورد نظرتون هست حتماً در قسمت توضیحات سفارش یادداشت بفرمائید.
توضیحات تکمیلی


ممکن است در بعضی اقلام ، قیمت اجناس در خرید حضوری متفاوت باشد.

ظرف خاک گربه مدل مشا مسقف
به سبد خرید افزوده شد!
۵۶۰,۰۰۰ تومان
ظرف خاک گربه مدل مشا مسقف
ابعاد کالا : ۴۱.۵ × ۴۲.۵ × ۵۷.۵محصول کشور ایران

ابعاد : طول ۵۷.۵ ، عرض ۴۲.۵ ، ارتفاع ۴۱.۵ سانتی متر

مناسب برای چه حیواناتی می باشد؟گربهتوصیه پت شاپ پتکال به شما:

 

مجموعه پتکال با ضمانت اصالت و ارسال سریع و مشاوره برای تمامی محصولات همواره در کنار شما می باشد. برای اطلاعات کافی در مورد محصول مورد نظر قبل از خرید با توجه به سن ، وزن ، شرایط و محیط زندگی و فعالیت حیوان خانگی خود از تیم پتکال مشاوره دقیق بگیرید تا بهترین انتخاب را داشته باشید.

*ظرف باید همشه حدوداً ۷ سانتی متر خاک داشته باشد.


*ماهی ۱ بار کل خاک را عوض کنید و ظرف خاک را بشورید.


*ظرف خاک گربه ها در خانه باید آرام ترین و خلوت ترین جا گذاشته شود.


*در صورتی که رنگ خاصی از رنگبندی محصول مورد نظرتون هست حتماً در قسمت توضیحات سفارش یادداشت بفرمائید.
توضیحات تکمیلی


ممکن است در بعضی اقلام ، قیمت اجناس در خرید حضوری متفاوت باشد.

ظرف خاک هپی پت گربه مدل جورج مسقف
به سبد خرید افزوده شد!
۶۱۰,۰۰۰ تومان
ظرف خاک هپی پت گربه مدل جورج مسقف
ابعاد کالا : ۴۳ × ۴۲ × ۵۸محصول کشور ایران

ابعاد : طول ۵۸ ، عرض ۴۲ ، ارتفاع ۴۳ سانتی متر

مناسب برای چه حیواناتی می باشد؟گربهتوصیه پت شاپ پتکال به شما:

 

مجموعه پتکال با ضمانت اصالت و ارسال سریع و مشاوره برای تمامی محصولات همواره در کنار شما می باشد. برای اطلاعات کافی در مورد محصول مورد نظر قبل از خرید با توجه به سن ، وزن ، شرایط و محیط زندگی و فعالیت حیوان خانگی خود از تیم پتکال مشاوره دقیق بگیرید تا بهترین انتخاب را داشته باشید.*ظرف باید همشه حدوداً ۷ سانتی متر خاک داشته باشد.


*ماهی ۱ بار کل خاک را عوض کنید و ظرف خاک را بشورید.


*ظرف خاک گربه ها در خانه باید آرام ترین و خلوت ترین جا گذاشته شود.

توضیحات تکمیلی


ممکن است در بعضی اقلام ، قیمت اجناس در خرید حضوری متفاوت باشد.

ظرف خاک هپی پت گربه مدل جورج
به سبد خرید افزوده شد!
۴۲۰,۰۰۰ تومان
ظرف خاک هپی پت گربه مدل جورج
ابعاد کالا : ۳۴ × ۴۵ × ۵۸محصول کشور ایران

ابعاد : طول ۵۸ ، عرض ۴۵ ، ارتفاع ۳۴ سانتی متر

مناسب برای چه حیواناتی می باشد؟گربهتوصیه پت شاپ پتکال به شما:

 

مجموعه پتکال با ضمانت اصالت و ارسال سریع و مشاوره برای تمامی محصولات همواره در کنار شما می باشد. برای اطلاعات کافی در مورد محصول مورد نظر قبل از خرید با توجه به سن ، وزن ، شرایط و محیط زندگی و فعالیت حیوان خانگی خود از تیم پتکال مشاوره دقیق بگیرید تا بهترین انتخاب را داشته باشید.
*ظرف باید همشه حدوداً ۷ سانتی متر خاک داشته باشد.


*ماهی ۱ بار کل خاک را عوض کنید و ظرف خاک را بشورید.


*ظرف خاک گربه ها در خانه باید آرام ترین و خلوت ترین جا گذاشته شود.

توضیحات تکمیلی


ممکن است در بعضی اقلام ، قیمت اجناس در خرید حضوری متفاوت باشد.

ظرف خاک گربه مشا
به سبد خرید افزوده شد!
۴۰۰,۰۰۰ تومان
ظرف خاک گربه مشا
ابعاد کالا : ۱۵ × ۴۲ × ۵۶محصول کشور ایران

ابعاد : طول ۵۶ ، عرض ۴۲ ، ارتفاع ۱۵ سانتی متر

مناسب برای چه حیواناتی می باشد؟گربهتوصیه پت شاپ پتکال به شما:

 

مجموعه پتکال با ضمانت اصالت و ارسال سریع و مشاوره برای تمامی محصولات همواره در کنار شما می باشد. برای اطلاعات کافی در مورد محصول مورد نظر قبل از خرید با توجه به سن ، وزن ، شرایط و محیط زندگی و فعالیت حیوان خانگی خود از تیم پتکال مشاوره دقیق بگیرید تا بهترین انتخاب را داشته باشید.

*ظرف باید همشه حدوداً ۷ سانتی متر خاک داشته باشد.


*ماهی ۱ بار کل خاک را عوض کنید و ظرف خاک را بشورید.


*ظرف خاک گربه ها در خانه باید آرام ترین و خلوت ترین جا گذاشته شود.

توضیحات تکمیلی


ممکن است در بعضی اقلام ، قیمت اجناس در خرید حضوری متفاوت باشد.

کفپوش ظرف خاک دنیل گربه
به سبد خرید افزوده شد!
۱۱۰,۰۰۰ تومان
کفپوش ظرف خاک دنیل گربه
ابعاد کالا : ۳۵ × ۳۹محصول کشور ایران

ابعاد : طول ۳۹ ، عرض ۳۵ سانتی مترتوصیه پت شاپ پتکال به شما:

 

مجموعه پتکال با ضمانت اصالت و ارسال سریع و مشاوره برای تمامی محصولات همواره در کنار شما می باشد. برای اطلاعات کافی در مورد محصول مورد نظر قبل از خرید با توجه به سن ، وزن ، شرایط و محیط زندگی و فعالیت حیوان خانگی خود از تیم پتکال مشاوره دقیق بگیرید تا بهترین انتخاب را داشته باشید.

توضیحات تکمیلی


ممکن است در بعضی اقلام ، قیمت اجناس در خرید حضوری متفاوت باشد.

ظرف خاک دنیل گربه مدل مسقف
به سبد خرید افزوده شد!
۵۵۰,۰۰۰ تومان
ظرف خاک دنیل گربه مدل مسقف
ابعاد کالا : ۳۵ × ۴۰ × ۵۷محصول کشور ایران

ابعاد : طول ۵۷ ، عرض ۴۰ ، ارتفاع ۳۷ سانتی متر

مناسب برای چه حیواناتی می باشد؟گربهتوصیه پت شاپ پتکال به شما:

 

مجموعه پتکال با ضمانت اصالت و ارسال سریع و مشاوره برای تمامی محصولات همواره در کنار شما می باشد. برای اطلاعات کافی در مورد محصول مورد نظر قبل از خرید با توجه به سن ، وزن ، شرایط و محیط زندگی و فعالیت حیوان خانگی خود از تیم پتکال مشاوره دقیق بگیرید تا بهترین انتخاب را داشته باشید.

*ظرف باید همشه حدوداً ۷ سانتی متر خاک داشته باشد.


*ماهی ۱ بار کل خاک را عوض کنید و ظرف خاک را بشورید.


*ظرف خاک گربه ها در خانه باید آرام ترین و خلوت ترین جا گذاشته شود.

توضیحات تکمیلی


ممکن است در بعضی اقلام ، قیمت اجناس در خرید حضوری متفاوت باشد.

بیلچه خاک گربه
به سبد خرید افزوده شد!
۳۵,۰۰۰
۱۴٪
۳۰,۰۰۰ تومان
بیلچه خاک گربه
اندازه کالا : S , M , Lمحصول کشور ایران - چین


جنس کالا : پلاستیک مقاوم


مناسب برای تمیز کردن بستر خاک گربه
توصیه پت شاپ پتکال به شما:

 

مجموعه پتکال با ضمانت اصالت و ارسال سریع و مشاوره برای تمامی محصولات همواره در کنار شما می باشد. برای اطلاعات کافی در مورد محصول مورد نظر قبل از خرید با توجه به سن ، وزن ، شرایط و محیط زندگی و فعالیت حیوان خانگی خود از تیم پتکال مشاوره دقیق بگیرید تا بهترین انتخاب را داشته باشید.
*ماهی ۱ بار کل خاک را عوض کنید و تمام لوازم را بشورید.

ممکن است در بعضی اقلام ، قیمت اجناس در خرید حضوری متفاوت باشد.

پودر بوگیر ادرار زیپاک سگ و گربه (Zipak Deodorizer)
به سبد خرید افزوده شد!
۲۵۰,۰۰۰ تومان
پودر بوگیر ادرار زیپاک سگ و گربه (Zipak Deodorizer)
وزن کالا : ۵۰۰gr

محصول کشور ایران
مناسب برای چه حیواناتی می باشد؟سگ و گربه

توصیه پت شاپ پتکال به شما:

 

مجموعه پتکال با ضمانت اصالت و تاریخ مصرف کالا ، ارسال سریع و مشاوره برای تمامی محصولات همواره در کنار شما می باشد. برای اطلاعات کافی در مورد محصول مورد نظر قبل از خرید با توجه به شرایط و محیط زندگی حیوان خانگی خود از تیم پتکال مشاوره دقیق بگیرید تا بهترین انتخاب را داشته باشید.

*در جای خشک و با دمای مناسب نگهداری شود.


*برای اطلاع از تاریخ دقیق محصولات با پشتیبانی پتکال تماس بگیرید.

توضیحات تکمیلی


پودر بوگیر ادرار زیپاک سگ و گربه (Zipak Deodorizer)


پودر بوگیر با قدرت جذب بالا و آنتی باکتریال زیپاک جاذب بسیار پر قدرت از بین برندن بوی ادرار ، استفراغ ، مدفوع و سایر بوهای نامطبوع که در محیط زندگی حیوانات و یا در محیط خانه ایجاد شده است همچنین برای از بین بردن بوی ادرار که توسط حیوانات جهت علامت گذاری در محیط خانه و یا هر محیط دیگری ایجاد شده نیز استفاده می گردد.


قابل استفاده برای ظرف خاک گربه ، فرش و قالیچه ، باکس حیوانات ، پناهگاه حیوانات ، سطل زباله و...


طریقه مصرف : مقداری از پودر را در تمامی سطوح مورد نظر ریخته شود و بعد از یک ساعت بو از بین می رود ، در موارد فرش و قالیچه پس از پاکسازی فرش از عوامل ایجاد کننده بو ، مقداری از پودر را در منطقه ریخته و سپس می توان با جاروبرقی پودر را پاک کنید.

ممکن است در بعضی اقلام ، قیمت اجناس در خرید حضوری متفاوت باشد.

لاینر ظرف خاک زوانیت گربه
به سبد خرید افزوده شد!
۷۰,۰۰۰ تومان
لاینر ظرف خاک زوانیت گربه
وزن کالا : ۲۰۰gr (هر بسه ۲ عدد لاینر)محصول کشور ایرانابعاد (سانتی متر) : طول ۴۵ ، عرض ۹۱.۴


توصیه پت شاپ پتکال به شما:

 

مجموعه پتکال با ضمانت اصالت و تاریخ مصرف کالا ، ارسال سریع و مشاوره برای تمامی محصولات همواره در کنار شما می باشد. برای اطلاعات کافی در مورد محصول مورد نظر قبل از خرید با توجه به سن ، وزن ، شرایط و محیط زندگی و فعالیت حیوان خانگی خود از تیم پتکال مشاوره دقیق بگیرید تا بهترین انتخاب را داشته باشید.


*خاک را داخل دستشویی یا چاه فاضلاب نریزید.


*ظرف باید همشه حدوداً ۷ سانتی متر خاک داشته باشد.


*ماهی ۱ بار کل خاک را عوض کنید و ظرف خاک را بشورید.


*ظرف خاک گربه ها در خانه باید آرام ترین و خلوت ترین جا گذاشته شود.


*روزی ۲ تا ۳ بار خاک های کلامپ (گوله) شده را از ظرف خارج کنید و در صورت کم شدن خاک ، خاک به ظرف اضافه کنیدممکن است در بعضی اقلام ، قیمت اجناس در خرید حضوری متفاوت باشد.


مت ظرف خاک گربه
به سبد خرید افزوده شد!
۲۸۰,۰۰۰ تومان
مت ظرف خاک گربه
ابعاد کالا : ۶۲ × ۴۲محصول کشور ایران

ابعاد : طول ۴۲ ، عرض ۶۲ سانتی مترتوصیه پت شاپ پتکال به شما:

 

مجموعه پتکال با ضمانت اصالت و ارسال سریع و مشاوره برای تمامی محصولات همواره در کنار شما می باشد. برای اطلاعات کافی در مورد محصول مورد نظر قبل از خرید با توجه به سن ، وزن ، شرایط و محیط زندگی و فعالیت حیوان خانگی خود از تیم پتکال مشاوره دقیق بگیرید تا بهترین انتخاب را داشته باشید.ممکن است در بعضی اقلام ، قیمت اجناس در خرید حضوری متفاوت باشد.

ظرف خاک گربه توری سه لگنه
به سبد خرید افزوده شد!
۶۰۰,۰۰۰ تومان
ظرف خاک گربه توری سه لگنه
ابعاد کالا : ۱۸ × ۳۸ × ۵۸ابعاد ظرف خاک (سانتی متر): طول ۵۸ ، عرض ۳۸ ، ارتفاع ۱۸


مناسب برای چه حیواناتی می باشد؟گربهتوصیه پت شاپ پتکال به شما:

 

مجموعه پتکال با ضمانت اصالت و ارسال سریع و مشاوره برای تمامی محصولات همواره در کنار شما می باشد. برای اطلاعات کافی در مورد محصول مورد نظر قبل از خرید با توجه به سن ، وزن ، شرایط و محیط زندگی و فعالیت حیوان خانگی خود از تیم پتکال مشاوره دقیق بگیرید تا بهترین انتخاب را داشته باشید.

*ظرف باید همشه حدوداً ۷ سانتی متر خاک داشته باشد.


*ماهی ۱ بار کل خاک را عوض کنید و ظرف خاک را بشورید.


*ظرف خاک گربه ها در خانه باید آرام ترین و خلوت ترین جا گذاشته شود.

توضیحات تکمیلی


در این ظرف خاک دیگه نیاز به بیلچه نیست و خاک با روش الک کردن تمیز میکنید.
ممکن است در بعضی اقلام ، قیمت اجناس در خرید حضوری متفاوت باشد.

ظرف خاک ساویک گربه مدل لئو (Savic Leo)
به سبد خرید افزوده شد!
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
ظرف خاک ساویک گربه مدل لئو (Savic Leo)
ابعاد کالا : ۴۵×۶۴


محصول کشور بلژیک
ابعاد ظرف خاک (سانتی متر): طول ۶۴ ، عرض ۴۵ ، ارتفاع ۴۶


مناسب برای چه حیواناتی می باشد؟گربهتوصیه پت شاپ پتکال به شما:

 

مجموعه پتکال با ضمانت اصالت و ارسال سریع و مشاوره برای تمامی محصولات همواره در کنار شما می باشد. برای اطلاعات کافی در مورد محصول مورد نظر قبل از خرید با توجه به سن ، وزن ، شرایط و محیط زندگی و فعالیت حیوان خانگی خود از تیم پتکال مشاوره دقیق بگیرید تا بهترین انتخاب را داشته باشید.

*ظرف باید همشه حدوداً ۷ سانتی متر خاک داشته باشد.


*ماهی ۱ بار کل خاک را عوض کنید و ظرف خاک را بشورید.


*ظرف خاک گربه ها در خانه باید آرام ترین و خلوت ترین جا گذاشته شود.


ممکن است در بعضی اقلام ، قیمت اجناس در خرید حضوری متفاوت باشد.

ظرف خاک ساویک گربه مدل نستور جامبو (Savic Nestor Jumbo)
به سبد خرید افزوده شد!
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
ظرف خاک ساویک گربه مدل نستور جامبو (Savic Nestor Jumbo)
ابعاد کالا : ۴۶.۵×۶۶.۵


محصول کشور بلژیک
ابعاد ظرف خاک (سانتی متر): طول ۶۶.۵ ، عرض ۴۶.۵ ، ارتفاع ۴۸.۵


مناسب برای چه حیواناتی می باشد؟گربهتوصیه پت شاپ پتکال به شما:

 

مجموعه پتکال با ضمانت اصالت و ارسال سریع و مشاوره برای تمامی محصولات همواره در کنار شما می باشد. برای اطلاعات کافی در مورد محصول مورد نظر قبل از خرید با توجه به سن ، وزن ، شرایط و محیط زندگی و فعالیت حیوان خانگی خود از تیم پتکال مشاوره دقیق بگیرید تا بهترین انتخاب را داشته باشید.

*ظرف باید همشه حدوداً ۷ سانتی متر خاک داشته باشد.


*ماهی ۱ بار کل خاک را عوض کنید و ظرف خاک را بشورید.


*ظرف خاک گربه ها در خانه باید آرام ترین و خلوت ترین جا گذاشته شود.


ممکن است در بعضی اقلام ، قیمت اجناس در خرید حضوری متفاوت باشد.

ظرف خاک ساویک گربه مدل اسکار (Savic Oscar)
به سبد خرید افزوده شد!
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ظرف خاک ساویک گربه مدل اسکار (Savic Oscar)
ابعاد کالا : ۳۹×۵۰


محصول کشور بلژیک
ابعاد ظرف خاک (سانتی متر): طول ۵۰ ، عرض ۳۹ ، ارتفاع ۳۷


مناسب برای چه حیواناتی می باشد؟گربهتوصیه پت شاپ پتکال به شما:

 

مجموعه پتکال با ضمانت اصالت و ارسال سریع و مشاوره برای تمامی محصولات همواره در کنار شما می باشد. برای اطلاعات کافی در مورد محصول مورد نظر قبل از خرید با توجه به سن ، وزن ، شرایط و محیط زندگی و فعالیت حیوان خانگی خود از تیم پتکال مشاوره دقیق بگیرید تا بهترین انتخاب را داشته باشید.

*ظرف باید همشه حدوداً ۷ سانتی متر خاک داشته باشد.


*ماهی ۱ بار کل خاک را عوض کنید و ظرف خاک را بشورید.


*ظرف خاک گربه ها در خانه باید آرام ترین و خلوت ترین جا گذاشته شود.


ممکن است در بعضی اقلام ، قیمت اجناس در خرید حضوری متفاوت باشد.

ظرف خاک ساویک گربه مدل نستور (Savic Nestor)
به سبد خرید افزوده شد!
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ظرف خاک ساویک گربه مدل نستور (Savic Nestor)
ابعاد کالا : ۳۸.۵×۵۶


محصول کشور بلژیک
ابعاد ظرف خاک (سانتی متر): طول ۵۸ ، عرض ۳۸.۵ ، ارتفاع ۳۹


مناسب برای چه حیواناتی می باشد؟گربهتوصیه پت شاپ پتکال به شما:

 

مجموعه پتکال با ضمانت اصالت و ارسال سریع و مشاوره برای تمامی محصولات همواره در کنار شما می باشد. برای اطلاعات کافی در مورد محصول مورد نظر قبل از خرید با توجه به سن ، وزن ، شرایط و محیط زندگی و فعالیت حیوان خانگی خود از تیم پتکال مشاوره دقیق بگیرید تا بهترین انتخاب را داشته باشید.

*ظرف باید همشه حدوداً ۷ سانتی متر خاک داشته باشد.


*ماهی ۱ بار کل خاک را عوض کنید و ظرف خاک را بشورید.


*ظرف خاک گربه ها در خانه باید آرام ترین و خلوت ترین جا گذاشته شود.


ممکن است در بعضی اقلام ، قیمت اجناس در خرید حضوری متفاوت باشد.

خاک گربه ژوانیت مدل پریمیوم
به سبد خرید افزوده شد!
۷۵,۰۰۰ تومان
خاک گربه ژوانیت مدل پریمیوم
وزن کالا : ۷kg

برای سفارش بیش از ۲ بسته خاک هزینه ارسال تغییر خواهد کرد ، در صورتی که مایل به سفارش بیش از ۲ بسته خاک هستید مابه التفاوت هزینه ارسال را به پیک تحویل دهنده پرداخت نمایید.محصول کشور ایران

بدون تاریخ انقضاء

رایحه اصلی : ساده- بدون رایحهتوصیه پت شاپ پتکال به شما:

 

مجموعه پتکال با ضمانت اصالت و تاریخ مصرف کالا ، ارسال سریع و مشاوره برای تمامی محصولات همواره در کنار شما می باشد. برای اطلاعات کافی در مورد محصول مورد نظر قبل از خرید با توجه به سن ، وزن ، شرایط و محیط زندگی و فعالیت حیوان خانگی خود از تیم پتکال مشاوره دقیق بگیرید تا بهترین انتخاب را داشته باشید.


*خاک را داخل دستشویی یا چاه فاضلاب نریزید.


*ظرف باید همشه حدوداً ۷ سانتی متر خاک داشته باشد.


*ماهی ۱ بار کل خاک را عوض کنید و ظرف خاک را بشورید.


*ظرف خاک گربه ها در خانه باید آرام ترین و خلوت ترین جا گذاشته شود.


*روزی ۲ تا ۳ بار خاک های کلامپ (گوله) شده را از ظرف خارج کنید و در صورت کم شدن خاک ، خاک به ظرف اضافه کنید.

توضیحات تکمیلی


خاک گربه ژوانیت مدل پریمیوم


خاک ژوانیت مدل پریمیوم ۹۹.۵% بدون گردو غبار و ۱۰۰% طبیعی و دوستدار محیط زیست می باشد همچنین با کلام سریع ، قدرت کنترل بو و جذب رطوبت بالا باعث نظافت آسان خاک میشود.
ممکن است در بعضی اقلام ، قیمت اجناس در خرید حضوری متفاوت باشد.

خاک گربه ژوانیت مدل گلدن
به سبد خرید افزوده شد!
۲۰۰,۰۰۰ تومان
خاک گربه ژوانیت مدل گلدن
وزن کالا : ۱۰kg

برای سفارش بیش از ۲ بسته خاک هزینه ارسال تغییر خواهد کرد ، در صورتی که مایل به سفارش بیش از ۲ بسته خاک هستید مابه التفاوت هزینه ارسال را به پیک تحویل دهنده پرداخت نمایید.محصول کشور ایران

بدون تاریخ انقضاء

رایحه اصلی : ساده- بدون رایحهتوصیه پت شاپ پتکال به شما:

 

مجموعه پتکال با ضمانت اصالت و تاریخ مصرف کالا ، ارسال سریع و مشاوره برای تمامی محصولات همواره در کنار شما می باشد. برای اطلاعات کافی در مورد محصول مورد نظر قبل از خرید با توجه به سن ، وزن ، شرایط و محیط زندگی و فعالیت حیوان خانگی خود از تیم پتکال مشاوره دقیق بگیرید تا بهترین انتخاب را داشته باشید.


*خاک را داخل دستشویی یا چاه فاضلاب نریزید.


*ظرف باید همشه حدوداً ۷ سانتی متر خاک داشته باشد.


*ماهی ۱ بار کل خاک را عوض کنید و ظرف خاک را بشورید.


*ظرف خاک گربه ها در خانه باید آرام ترین و خلوت ترین جا گذاشته شود.


*روزی ۲ تا ۳ بار خاک های کلامپ (گوله) شده را از ظرف خارج کنید و در صورت کم شدن خاک ، خاک به ظرف اضافه کنید.

توضیحات تکمیلی


خاک گربه ژوانیت گلدن


خاک ژوانیت مدل گلد دارای اکتیو بنتونیت قدرت جذب چند برابر نسبت به خاک های دیگه با کلامپ های بسیار کوچک و فشرده همچنین قدرت بالای کنترل بو می باشد.


خاک ژوانیت مدل گلد ۹۹.۵% بدون گردو غبار و ۱۰۰% طبیعی و دوستدار محیط زیست می باشد.

ممکن است در بعضی اقلام ، قیمت اجناس در خرید حضوری متفاوت باشد.

خوشبو کننده خاک بیولاین گربه (Bioline Cat Litter Deodorant Powder)
به سبد خرید افزوده شد!
۴۰۰,۰۰۰ تومان
خوشبو کننده خاک بیولاین گربه (Bioline Cat Litter Deodorant Powder)
وزن کالا : ۴۲۵gr
محصول کشور آلمان

توصیه پت شاپ پتکال به شما:

 

مجموعه پتکال با ضمانت اصالت و تاریخ مصرف کالا ، ارسال سریع و مشاوره برای تمامی محصولات همواره در کنار شما می باشد. برای اطلاعات کافی در مورد محصول مورد نظر قبل از خرید با توجه به سن ، وزن ، شرایط و محیط زندگی و فعالیت حیوان خانگی خود از تیم پتکال مشاوره دقیق بگیرید تا بهترین انتخاب را داشته باشید.


*خاک را داخل دستشویی یا چاه فاضلاب نریزید.


*ظرف باید همشه حدوداً ۷ سانتی متر خاک داشته باشد.


*ماهی ۱ بار کل خاک را عوض کنید و ظرف خاک را بشورید.


*ظرف خاک گربه ها در خانه باید آرام ترین و خلوت ترین جا گذاشته شود.


*روزی ۲ تا ۳ بار خاک های کلامپ (گوله) شده را از ظرف خارج کنید و در صورت کم شدن خاک ، خاک به ظرف اضافه کنیدممکن است در بعضی اقلام ، قیمت اجناس در خرید حضوری متفاوت باشد.

خاک گربه رستی کت
به سبد خرید افزوده شد!
۹۰,۰۰۰ تومان
خاک گربه رستی کت
مدل کالا : ساده ، کربن دار

برای سفارش بیش از ۲ بسته خاک هزینه ارسال تغییر خواهد کرد ، در صورتی که مایل به سفارش بیش از ۲ بسته خاک هستید مابه التفاوت هزینه ارسال را به پیک تحویل دهنده پرداخت نمایید.محصول کشور ایران

بدون تاریخ انقضاء

رایحه اصلی : ساده- بدون رایحه


وزن : ۱۰ کیلوگرم (معادل ۱۲ لیتر)


توصیه پت شاپ پتکال به شما:

 

مجموعه پتکال با ضمانت اصالت و تاریخ مصرف کالا ، ارسال سریع و مشاوره برای تمامی محصولات همواره در کنار شما می باشد. برای اطلاعات کافی در مورد محصول مورد نظر قبل از خرید با توجه به سن ، وزن ، شرایط و محیط زندگی و فعالیت حیوان خانگی خود از تیم پتکال مشاوره دقیق بگیرید تا بهترین انتخاب را داشته باشید.


*خاک را داخل دستشویی یا چاه فاضلاب نریزید.


*ظرف باید همشه حدوداً ۷ سانتی متر خاک داشته باشد.


*ماهی ۱ بار کل خاک را عوض کنید و ظرف خاک را بشورید.


*ظرف خاک گربه ها در خانه باید آرام ترین و خلوت ترین جا گذاشته شود.


*روزی ۲ تا ۳ بار خاک های کلامپ (گوله) شده را از ظرف خارج کنید و در صورت کم شدن خاک ، خاک به ظرف اضافه کنید.

توضیحات تکمیلی


خاک گربه رستی کت


خاک رستی کت در سه مدل ساده ، کرن دار ، اولترا کلامپینگ ساخته ایران می باشد ، تمامی مدل های خاک آنتی باکتریال و کاملا ارگانیک ساخته شده است و از مواد طبیعی قابل بازگشت به محیط زیست می باشد.


ممکن است در بعضی اقلام ، قیمت اجناس در خرید حضوری متفاوت باشد.

خاک گربه پتوپیا (Petopia Cat Litter)
به سبد خرید افزوده شد!
۷۸,۰۰۰ تومان
خاک گربه پتوپیا (Petopia Cat Litter)
وزن کالا : ۱۰kgبرای سفارش بیش از ۲ بسته خاک هزینه ارسال تغییر خواهد کرد ، در صورتی که مایل به سفارش بیش از ۲ بسته خاک هستید مابه التفاوت هزینه ارسال را به پیک تحویل دهنده پرداخت نمایید.محصول کشور ایران

بدون تاریخ انقضاء

رایحه اصلی : ساده - بدون رایحه
توصیه پت شاپ پتکال به شما:

 

مجموعه پتکال با ضمانت اصالت و تاریخ مصرف کالا ، ارسال سریع و مشاوره برای تمامی محصولات همواره در کنار شما می باشد. برای اطلاعات کافی در مورد محصول مورد نظر قبل از خرید با توجه به سن ، وزن ، شرایط و محیط زندگی و فعالیت حیوان خانگی خود از تیم پتکال مشاوره دقیق بگیرید تا بهترین انتخاب را داشته باشید.

مزایای این محصول


.فاقد گردوغبار
.حاوی دانه های گرانول و کلامپینگ بالا
.آنتی باکتریال
.طبیعی و سازگار با محیط زیست*خاک را داخل دستشویی یا چاه فاضلاب نریزید.


*ظرف باید همشه حدوداً ۷ سانتی متر خاک داشته باشد.


*ماهی ۱ بار کل خاک را عوض کنید و ظرف خاک را بشورید.


*ظرف خاک گربه ها در خانه باید آرام ترین و خلوت ترین جا گذاشته شود.


*روزی ۲ تا ۳ بار خاک های کلامپ (گوله) شده را از ظرف خارج کنید و در صورت کم شدن خاک ، خاک به ظرف اضافه کنید.

توضیحات تکمیلی


خاک گربه پتوپیا (Petopia Cat Litter)


دانه بندی گرانول با توجه به گرد بودن دانه ها کمتر به دست و پای گربه ها میچسبد.


طبیعی و بدون رایحه بودن خاک باعث عدم ایجاد حساسیت میشود.


جذب بالای آب و جمع شوندگی مطلوب که باعث کاهش انتشار بو میشود.

ممکن است در بعضی اقلام ، قیمت اجناس در خرید حضوری متفاوت باشد.

خاک گربه کیوت کت
به سبد خرید افزوده شد!
۷۰,۰۰۰ تومان
خاک گربه کیوت کت
مدل کالا : ساده ، کربن دار ، عطری


برای سفارش بیش از ۲ بسته خاک هزینه ارسال تغییر خواهد کرد ، در صورتی که مایل به سفارش بیش از ۲ بسته خاک هستید مابه التفاوت هزینه ارسال را به پیک تحویل دهنده پرداخت نمایید.محصول کشور ایران

بدون تاریخ انقضاء

رایحه اصلی :
-ساده(بدون رایحه)

-کربن دار


وزن :۱۰ کیلوگرم (معادل ۱۲ لیتر)


توصیه پت شاپ پتکال به شما:

 

مجموعه پتکال با ضمانت اصالت و تاریخ مصرف کالا ، ارسال سریع و مشاوره برای تمامی محصولات همواره در کنار شما می باشد. برای اطلاعات کافی در مورد محصول مورد نظر قبل از خرید با توجه به سن ، وزن ، شرایط و محیط زندگی و فعالیت حیوان خانگی خود از تیم پتکال مشاوره دقیق بگیرید تا بهترین انتخاب را داشته باشید.

 مزایای این محصول


.طبیعی و آنتی باکتریال
.گرد و غبار کم
.کنترل کننده بو و جذب رطوبت بالا
.فاقد مواد حساسیت زا
*خاک را داخل دستشویی یا چاه فاضلاب نریزید.


*ظرف باید همشه حدوداً ۷ سانتی متر خاک داشته باشد.


*ماهی ۱ بار کل خاک را عوض کنید و ظرف خاک را بشورید.


*ظرف خاک گربه ها در خانه باید آرام ترین و خلوت ترین جا گذاشته شود.


*روزی ۲ تا ۳ بار خاک های کلامپ (گوله) شده را از ظرف خارج کنید و در صورت کم شدن خاک ، خاک به ظرف اضافه کنید.

توضیحات تکمیلی


خاک گربه کیوت کت (Cute Cat)


قدرت بالای جذب مایعات (کلامپینگ خوب) نظافت خاک را آسان میکند.


جذب سریع بوی نامطبوع و مانع پخش آن در محیط اطراف ظرف خاک.


ترکیبات این خاک کاملا معدنی و سازگار با محیط زیست است.


خاصیت آنتی باکتریال دارد و نیازی به پاک کردن گربه بعد از استفاده از خاک نمیباشد.


میزان گرد وغبار خاک کم است و ایجاد حساسیت نمیکند.

ممکن است در بعضی اقلام ، قیمت اجناس در خرید حضوری متفاوت باشد.

خاک گربه کت مت (Cat Mat)
به سبد خرید افزوده شد!
۵۵,۰۰۰ تومان
خاک گربه کت مت (Cat Mat)
وزن کالا : ۱۰kg

برای سفارش بیش از ۲ بسته خاک هزینه ارسال تغییر خواهد کرد ، در صورتی که مایل به سفارش بیش از ۲ بسته خاک هستید مابه التفاوت هزینه ارسال را به پیک تحویل دهنده پرداخت نمایید.محصول کشور ایران

بدون تاریخ انقضاء

رایحه اصلی : ساده- بدون رایحهتوصیه پت شاپ پتکال به شما:

 

مجموعه پتکال با ضمانت اصالت و تاریخ مصرف کالا ، ارسال سریع و مشاوره برای تمامی محصولات همواره در کنار شما می باشد. برای اطلاعات کافی در مورد محصول مورد نظر قبل از خرید با توجه به سن ، وزن ، شرایط و محیط زندگی و فعالیت حیوان خانگی خود از تیم پتکال مشاوره دقیق بگیرید تا بهترین انتخاب را داشته باشید.

مزایای این محصول


.دارای دانه گرانول
.طبیعی و سازگار با محیط زیست
.کلامپینگ خوب و گردو غبار کم
.جذب بالای بو و رطوبت

*خاک را داخل دستشویی یا چاه فاضلاب نریزید.


*ظرف باید همشه حدوداً ۷ سانتی متر خاک داشته باشد.


*ماهی ۱ بار کل خاک را عوض کنید و ظرف خاک را بشورید.


*ظرف خاک گربه ها در خانه باید آرام ترین و خلوت ترین جا گذاشته شود.


*روزی ۲ تا ۳ بار خاک های کلامپ (گوله) شده را از ظرف خارج کنید و در صورت کم شدن خاک ، خاک به ظرف اضافه کنید.

توضیحات تکمیلی


خاک گربه کت مت (Cat Mat)


بسته بندی خاک دارای زیپ کیپ است که نگهداری را آسان میکند.


دانه بندی گرانول به علت نداشتن لبه هاب تیز مانع زخم شدن پد دست و پا میشود.


گردو غبار کم و ساخنار طبیعی خاک مانع ایجاد حساسیت میشود.


خاصیت انتی باکتریال دارد و نیازی به پاک کردن گربه بعد از استفاده از خاک نمیباشد.

ممکن است در بعضی اقلام ، قیمت اجناس در خرید حضوری متفاوت باشد.

۲
۱
فرمی برای نمایش انتخاب نشده است.
پت شاپ پـتــکـال | petcallshop
مجموعه پتکال با بیش از 7 سال سابقه فعالیت در حوزه خوراک رسانی و نگهداری حیوانات خانگی در تلاش است تا خرید ارزان، آسان و مطمئنی برای شما فراهم سازد. هدف پتکال ارتقای فرهنگ نگهداری حیوانات خانگی در ایران میباشد
صفحات فروشگاه
راه‌های ارتباطی
نصب وب‌اپلیکیشن
ساعت ارائه خدمت
ش
۰۰:۰۰ - ۲۳:۵۹
ی
۰۰:۰۰ - ۲۳:۵۹
د
۰۰:۰۰ - ۲۳:۵۹
س
۰۰:۰۰ - ۲۳:۵۹
چ
۰۰:۰۰ - ۲۳:۵۹
پ
۰۰:۰۰ - ۲۳:۵۹
ج
۰۰:۰۰ - ۲۳:۵۹
خیابان توحید، خیابان فرصت شیرازی، نرسیده به اسکندری شمالی، پلاک ۱۵۲
item
گواهینامه
item
ویترین
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پت شاپ پـتــکـال | petcallshop می‌باشد.
طراحی شده باسایت‌ساز ویترین
سایت‌ساز ویترین